Gyakran Ismételt Kérdések

Mikor kell vagy nem kell hatósági jóváhagyás?

A törvény alapján a hatósági jóváhagyáshoz kötött adásvételi szerződések, csereszerződések, elbirtoklásról szóló megállapodások jóváhagyásáról a megyei kormányhivatal illetékes osztálya dönt.
Az adásvételi szerződés alapján a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmet a hatósági jóváhagyást követően lehet benyújtani az illetékes földhivatalhoz.

Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása

a) az állam tulajdonszerzéséhez;
b) az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez;
c) a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához;
d) a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához;
e) a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszűntetésére kerül sor;
f) a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló adás-vételhez;
g) a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez;
h) a törvényben meghatározott jogi személyek tulajdonszerzéséhez.