Blog

10 tipp, mire figyelj mindenképpen bérbeadóként az ingatlan bérleti szerződés megkötésekor

Egy ingatlan tulajdonosának - a bérbeadónak - nagyon körültekintően kell eljárni a lakóingatlana (vagy más ingatlana) bérbeadásakor. A cikkben írt tippek ezért elsősorban nekik szólnak, de a bérlők számára is hasznosak, mivel a bérleti szerződés részletes írásba foglalása az ő érdeküket is szolgálja.

 

1. A bérleti szerződést írásban kell megkötni, lehetőleg legalább két tanú által aláírt formában.

 

Amellett, hogy a lakástörvény kötelezően előírja, hogy a lakás bérbeadásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges, több más okból is fontos az írásbeliség.

 

Nem lehet elégszer elmondani a klasszikus közmondást: A szó elszáll, az írás megmarad. Biztosan mindenkinek volt már tapasztalata olyan helyzettel, amikor egy szóbeli megállapodásra egy idő elteltével másként emlékeztek az érintettek.

 

Fontos, hogy mind a bérbeadó, mind a bérlő kötelezettségei és jogai részletesen írásba legyenek foglalva a bérleti szerződésben. Így a felek nem felejtik el a részleteket, bármikor átnézhetik a szerződési feltételeket, amelyhez tartaniuk kell magukat. És nem utolsósorban, ha jogvita merül fel pl. a felmondás jogszerűsége vagy bérleti díj-hátralék kapcsán, akkor a vita eldöntésénél bérleti szerződés rendelkezéseit kell alapul venni.

 

2. Ellenőrizd a bérlő személyes okmányait, és pontosan rögzítsd az adatokat

 

A bérleti szerződésbe a bérbeadó és a bérlő részéről szerepelnie kell a valós személyes adataiknak. A valóságról megbizonyosodni a személyi igazolvány alapján lehet legegyszerűebben. Erre szükség van leginkább a bérleti díjról szóló számla kiállításához, esetleges felmondás vagy jogvita esetén.

 

3. Bele kell foglalni a bérleti szerződésbe, hány személy, ki költözik az ingatlanba, és ezt is, hogy vihetnek-e háziállatot és milyen állatot.

 

Nem mindegy, hány ember költözik a bérlet lakásba, és az sem, hogy kik azok az emberek. A bérbeadó alapvető érdeke, hogy tisztában legyen azzal, és meghatározza a lakók személyét és számát.

 

Egy személyhez tartozhatnak háziállatok, így célszerű arra is kitérni a bérleti szerződésben, hogy a bérbeadó engedi-e háziállat tartását, és ha igen, akkor milyen állatét, és hány állat lehet a lakásban.

 

Célszerű kizárni azt a lehetőséget, hogy a bérlő tovább adja úgynevezett albérletbe a lakást, akár úgy, hogy ő maga ott lakik, akár úgy, hogy ő maga nem.

 

4. A bérleti díj és a rezsi fizetésének módját és időpontját pontosan foglald a szerződésbe

 

Mindkét fél érdekét szolgálja a fizetési kötelezettségek pontos megállapítása.

 

A bérleti díjat általában havi összegben szokás meghatározni, de lehet akár negyedéves, vagy éves is, az egyedi körülményektől függően. Szükséges egy fizetési határidőt megjelölni, és az esetleges fizetési késedelem következményeiről is rendelkezni.

 

A rezsi esetén pontosan rögzíteni kell, miből áll (pl. áram, víz, gáz, közös költség, telefon, stb.), milyen módon történik az elszámolása. A felek megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a nevére íratja a közüzemi mérőórákat, és maga köt előfizetési szerződéseket. Ez a bérbeadót védi arra az esetre, hogy a bérlő nem fizetése esetén nem a bérbeadótól fogják behajtani a tartozást. Ez alól kivétel a közös költség és a vízdíj.

 

 

5. Rendszeresen ellenőrizd a mérőórákat és a számlák fizetését

 

Hogy ne érje meglepetés a bérbeadót azért, mert a bérlő nem fizeti a rezsi számlákat, javasolt havonta-kéthavonta ellenőrizni, hogy rendben vannak-e. A bérbeadó kérésére a bérlő köteles igazolni, hogy a számlák kifizetése megtörtént. Ezt a kötelezettséget akár a bérleti szerződésbe is lehet foglalni.

 

6. Kérj kauciót, és pontosan kerüljön a szerződésben rögzítésre felhasználásának feltételei

 

A kaució (vagy pontosabb jogi kifejezéssel: óvadék) több célt szolgál. Ez egy biztosíték arra az esetre, ha a bérlő kárt okoz a bérleményben, tartozást halmoz fel, vagy jogellenes felmondással a bérbeadónak okoz egyéb kárt. A viták elkerülése érdekében a kaució felhasználására vonatkozó feltételeket is célszerű részletesen a bérleti szerződésbe foglalni.

 

7. A felújítási, helyreállítási, átépítési és karbantartási munkák elvégzésének lehetőségét, költségek viselését és elszámolását is tartalmazza a bérleti szerződés

 

Előfordul, hogy a bérbe adandó lakás felújításra szorul, de lehet, hogy csak karbantartási munkák elvégzésre szükséges, továbbá hosszú távú bérlés esetén a bérlőnek is felmerülhet igénye a lakás átalakítása vonatkozásában. Ezért különösen fontos, hogy a bérleti szerződésben erről megállapodjanak a felek. Először is arról, hogy a bérlő végezhet-e felújítást saját költségén, vagy ez a bérbeadó kötelezettsége, kinek a feladata a karbantartás, hogyan számolnak el a felek a lakásra költött összeggel, és még sorolhatnám.

 

8. Pontosan legyen meghatározva a bérlet időtartama, a felmondás lehetősége, és ajánlott a bérlő részéről közjegyző előtt tett önkéntes kiköltözési nyilatkozat.

 

A bérleti szerződés elengedhetetlen elem a bérlet időtartamának megjelölése, amely lehet határozott és határozatlan. Manapság többnyire a határozott időre köttetnek bérleti szerződések, figyelemmel ennek az előnyeire. Pl. kiszámítható a bérlet hossza mindkét fél számára, erre az időre lehet korlátozni a felmondást, vagy szankcionálni a megszegését.

 

A kiköltözési nyilatkozat a bérleti szerződés megszűnése esetén könnyíti meg a bérlő elköltöztetését közvetlen végrehajtás indításával, ha önként nem akarja elhagyni a lakást.

 

9. Készüljön birtokba adási jegyzőkönyv, valamint berendezési és felszerelés-lista

 

A birtokba adási jegyzőkönyv különösen bútorozott lakás esetén fontos, vagy amikor a felek mindenképpen rögzíteni szeretnék, milyen állapotban kerül átadásra a lakás, és milyen állapotban kell visszaadni a szerződés megszűnésekor. A birtokba adási jegyzőkönyv tartalmazza a lakás átadáskori állapotát, a berendezési és felszerelési tárgyak felsorolását, és a közüzemi mérőórák állását. Mindezt lehet fotókkal dokumentálni.

 

10. Ha van egyéb fontos feltétel

 

Ilyen feltétele lehet pl., hogy nem lehet dohányozni a lakásban. Vagy pl. hogy csak személyautóval lehet behajtani az udvarba. Ez már a felek saját igényeitől és a lakóingatlan sajátosságaitól függ. Bármi ide tartozik, ami fontos a bérbeadó vagy a bérlő számára.