Blog

Családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) új szabályai 2024-ben

2024-től jelentősen átalakult a családok otthonteremtési kedvezményének - elterjedt rövidített nevén CSOK - feltételeinek szabályozása. Az ún. Falusi CSOK átalakult, és CSOK PLUSZ néven egy hitelprogram került bevezetésre. A jelen cikk forrása a https://mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing/jelzáloghitelek.

FALUSI CSOK

 

A CSOK speciális formája az ún. Falusi CSOK, amely tanyán, birtokközpontban, preferált kistelepülésen lévő 

• új egylakásos lakóépület építése vagy vásárlása,

• használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy

• meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése céljából vehető igénybe.

 

A Falusi CSOK olyan új lakás építéséhez vehető igénybe, amely:

• 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel, vagy

• egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított igazoló dokumentummal

rendelkezik.

A Falusi CSOK olyan új lakás vásárlásához vehető igénybe, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek, valamint:

 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy
 • kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel rendelkezik, vaggy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezik, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem.

 

Új lakás építéséhez vagy vásárlásához az alábbi támogatási összegek igényelhetők:

Eltartott gyermekek száma Új lakás hasznos alapterülete (m2) Támogatás (Ft)
1 70 1.000.000
2 80 4.000.000
3 vagy több 90 15.000.000

 

Használt lakás vásárlásával egybekötött bővítéshez, illetve korszerűsítéshez az alábbi támogatási összegek igényelhetők:

Eltartott gyermekek száma Használt lakás hasznos alapterülete (m2) Támogatás (Ft)
1 40 1.000.000
2 50 4.000.000
3 vagy több 60 15.000.000

A fenti összegek maximum 50%-a lehet a használt lakás vásárlására felhasznált összeg, a másik része pedig bővítésre és/vagy korszerűsítésre fordítható.

 

Meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése céljából igényelhető támogatási összegek a következők:

Eltartott gyermekek száma Használt lakás hasznos alapterülete (m2) Támogatási célok Támogatás (Ft)

1
 

40
 
bővítés 600.000
korszerűsítés és bővítés
korszerűsítés 500.000
2 50 valamennyi cél 2.000.000
3 vagy több 60 7.500.000

 

Amennyiben a Falusi CSOK összege nem elegendő lakáscélja megvalósításához, akkor kamattámogatott hitel igénylésére is van lehetősége. Nem jogosult a Falusi CSOK-ról szóló rendelet szerinti kamattámogatásra az, aki a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti kölcsönt vett igénybe.

A Falusi CSOK speciális feltételeiről a hitelintézeteknél érdeklődhet.

 

CSOK PLUSZ Program

 

A CSOK PLUSZ program egy államilag támogatott, kedvezményes hitelkonstrukció, amit gyermeket nevelő házaspárok vehetnek igénybe, jogszabály által meghatározott feltételek szerint. A CSOK PLUSZ hitelprogramban 2024. január 1-jétől lehet részt venni, országosan a korábbi CSOK konstrukciók helyett, míg a támogatott településeken a Falusi CSOK mellett.

 

Mit foglal magában a CSOK PLUSZ hitelprogram?

A program keretében

 1. forintalapú hitelintézeti kölcsönt (továbbiakban: kölcsön)
 2. otthonteremtési kamattámogatást,
 3. a kölcsöntörlesztés szüneteltetését, és
 4. gyermekvállalási támogatást

lehet igénybe venni.

 

Milyen céllal lehet a programban részt venni?

A CSOK PLUSZ keretében hitel igényelhető Magyarország területén lévő:

 • lakás vagy egylakásos lakóépület (továbbiakban együtt: lakás):
  • építése,
  • vásárlása,
 • lakás megvásárlásával egybekötött bővítése, vagy
 • meglévő lakás bővítése

céljából.

 

Ki jogosult részt venni a programban?

A programban történő részvételre az jogosult, aki

 • magyar állampolgár, vagy
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
 • harmadik országbeli állampolgár, aki bevándorolt, vagy letelepedett jogállással rendelkezik, vagy
 • hontalan jogállásúnak elismert személy.
 •  

Ki igényelheti a programban foglalt kedvezményeket?

A kedvezményt nagykorú személyekből álló házaspárok vehetik igénybe, akiknél a feleség – a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában – még nem töltötte be a 41. életévét, és az alábbiak szerint vállalnak gyermeket:

Meglévő gyermekek száma Vállalt gyermekek száma Gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő
0 legalább 1, legfeljebb 3 4 év
1 legalább 1, legfeljebb 2 8 év
2 vagy több 1 10 év

 

Az igénylőknek köztartozásmentes adózónak és büntetlen előéletűnek kell lenniük, és legalább 2 éve fennálló TB-jogviszonnyal kell rendelkezniük.

A támogatás egy gyermek után csak egyszer vehető igénybe. A gyermekvállalási határidő 

 • gyermektelen házaspárok esetében 4 év, 
 • 1 gyermekes házaspárok esetében 8 év,
 • 2 vagy több gyermekes házaspárok esetében 10 év.

2025. december 31-ig a 41. életévre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában legalább a 12. hetet betöltött várandósság fennáll.

 

A CSOK PLUSZ keretében nyújtott kölcsön

 

Kire igényelhető a kölcsön?

A konstrukció olyan személyre igényelhető, aki után CSOK PLUSZ hitelt, vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján elérhető kölcsönt még nem vettek igénybe.

Milyen célokra igényelhető a kölcsön?

A kölcsön az alábbi célokra igényelhető és használható fel:

 • a lakás vételárának megfizetésére,
 • a lakás építése vagy bővítése esetén azokra a bekerülési költségekre, amelyek a hitelkérelem benyújtásakor még fennmaradnak a hitelintézet által elfogadott költségvetésből.

A kölcsön olyan új lakás vonatkozásában vehető igénybe:

 • amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és
 • amelyet első ízben, természetes személyek részére értékesítenek, és rendelkezik az alábbiak valamelyikével:
 • 2016. január 1-jén vagy azt követően kiállított
  • használatbavételi engedély, vagy
  • használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy
  • az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány, vagy
 • a kérelem benyújtásának időpontjában
  • építési engedély, vagy
  • az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén 
   • az építésügyi hatósági engedélyezési eljárását támogató elektronikus dokumentációs rendszer, vagy 
   • 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentum, hatósági bizonyítvány, vagy 
   • az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolás.

A kölcsön abban az esetben igényelhető lakás vásárlásához, ha a lakás a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. Ehhez a lakásnak az alábbiak szerinti hasznos alapterülettel kell rendelkeznie:

Gyermekek száma

Lakás (m2)

Egylakásos lakóépület (m2)

1 40 70
2 50 80
3 vagy több 60 90

A lakás vételára vagy bekerülési költsége, vásárlással egybekötött bővítés esetén a vételár és a bekerülési költség együttesen nem haladhatja meg:

 • első közös lakásszerzők esetén a 80 000 000 forintot, vagy
 • egyéb esetben a 150 000 000 forintot.

Első közös lakásszerzőknek minősülnek azok a házastársak, akik nem rendelkeznek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről nyilatkozatot tesznek.

Melyek a kölcsönigénylés további feltételei?

 • A kölcsönt a házastársak kizárólag együttesen igényelhetik.
 • A kölcsönre bármelyik igénylő csak egy alkalommal jogosult.
 • A kölcsönnel érintett lakásban – főszabály szerint – kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.
 • A lakásban mindkét igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Nem vehető igénybe a kölcsön, ha:
  • az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni.

Mekkora lehet az igényelhető kölcsönösszeg?

A kölcsön összege nem haladhatja meg az alábbiakat:

Meglévő gyermekek száma

Vállalt gyermekek száma

Maximális kölcsönösszeg (Ft)

0 1 15.000.000
2 30.000.000
1 1
0 3
50.000.000
 
1 2
több 1

 

Hol és mikor igényelhető a kölcsön?

A kölcsön hitelintézeteknél igényelhető, az erre irányuló kérelmet és mellékleteit is nekik benyújtani. A szükséges formanyomtatványokat, egyedi tájékoztatókat is a hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapján lehet megtalálni.

Ha az igénylő ugyanazon célra és ingatlanra Falusi CSOK-ot is igényel, akkor a két kérelmet ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be.

 

Támogatási célok Igénylési határidő
Lakás vásárlása
 • az adásvételi szerződés megkötését követő 180 nap
Lakás építésiengedély-köteles bővítése
 • a használatbavételi engedély kiadása, vagy
 • a használatbavétel tudomásulvétele
Lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése
 • a hatósági bizonyítvány kiállítása
Lakás építése
 • a használatbavételi engedélyről szóló határozat kiadása, vagy
 • a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum kiadása, vagy
 • az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása, valamint
 • az építési tevékenység befejezése

Milyen költségekkel jár a kölcsön igénylése?

A kölcsön igénylése során felmerülhetnek egyéb járulékos költségek is, amelyek az igénylőt terhelik. Ilyen lehet például:

 • a kölcsön bírálati díja (legfeljebb az igényelt kölcsönösszeg 0,75 százalékának megfelelő, de a 300 000 forintot meg nem haladó díj),
 • az ingatlan értékbecslésének a díja,
 • a helyszíni szemle díja,
 • a tulajdoni lap beszerzésének a költsége.

Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

A hitelintézet a kölcsönkérelmet alábbi határidők mentén bírálja el:

 • lakás vásárlása esetén a kölcsönkérelem benyújtása napját követő 30 napon belül,
 • lakás építése vagy bővítése esetén a kölcsönkérelem benyújtása napját követő 60 napon belül.

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek – a kölcsönön és a kamattámogatással nem érintett hitelintézeti kölcsönön kívül – saját erejüket a lakás vásárlására, építésére, illetve bővítésére már felhasználták.

A folyósítás az alábbiak szerint történhet:

Támogatási célok Folyósítás ütemezése
Használt lakás vásárlása a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben
Új lakás vásárlása a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben
Lakás építése vagy bővítése a készültségi fokkal arányosan, utólagosan; utolsó részlet a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően

 

Kihez lehet fordulni a kölcsönkérelem elutasítása esetén?

Ha a hitelintézet elutasítja az igénylést, arról írásban, indoklással ellátott tájékoztatást köteles küldeni az igénylőnek. Az igénylő az elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti a kormányhivataltól annak megállapítását, hogy eleget tesz a kölcsönigényléshez szükséges feltételeknek.

 

Az otthonteremtési kamattámogatás

A hitel kamatainak megfizetéséhez az állam kamattámogatást nyújt a kölcsön futamidejére, de legfeljebb 25 évre, amely időtartam meghosszabbodik a törlesztés szüneteltetésének időtartamával. 

A támogatott személyek a kamattámogatás időszakában, valamint a futamidő első évében legfeljebb 3 százalékos mértékű kamatot fizetnek.

 

A kölcsöntörlesztés szüneteltetése

A kölcsönkérelem benyújtását követően a támogatott személyek a kölcsön törlesztésének szüneteltetésére jogosultak

 • a várandósság legalább 12. hetét elsőként betöltő magzatuk vagy elsőként megszületett gyermekük után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennállt, vagy
 • az általuk közösen elsőként örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

A törlesztés legfeljebb 1 éves időtartamig szünetel.

 

Gyermekvállalási kamattámogatás

A támogatott személyek gyermekenként 10 000 000 forint összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak

 • a kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeik közül a másodikként született vagy örökbefogadott, és
 • minden egyes ezt követően született vagy örökbefogadott további gyermekük

után.

A gyermekvállalási támogatás igényelhető

 • a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat után, és
 • a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelem alábbi időpontokat követő 180 napig nyújtható be:

 • vér szerinti gyermek esetén:
  • a várandósság betöltött 12. hetét követően legkésőbb a gyermek születése,
 • örökbefogadott gyermek esetén:
  • az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válása,
 • a magzat elhalása vagy halva születése esetén:
  • az erre vonatkozó igazolás kelte.

A gyermekvállalási támogatásra és a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti támogatásra is egyaránt jogosult igénylők ugyanazon gyermek után a választásuk szerint csak az egyik támogatást vehetik igénybe.

A gyermekvállalási támogatás felhasználása

A támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és a kamatok csökkentésére kell felhasználni oly módon, hogy azt a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 3. munkanapon előtörlesztésként kell elszámolni. Előtörlesztés esetén – amennyiben még van fennmaradó tartozás – a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 10 napon belül a hitelintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személyek havi törlesztőrészleteit újraszámolni, és arról a támogatott személyeket értesíteni.

 

Milyen következményekkel jár, ha az igénylést követően nem teljesülnek az elvárt feltételek?

A nemteljesítés következményei az alábbiak lehetnek:

 • a kamattámogatás összegének vagy az igénybevétel napjától számított, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelt összegének visszafizetése;
 • a kamattámogatás jövőre nézve történő megszűnése;
 • jogosulatlanul igénybe vett törlesztésszüneteltetés esetén az elmaradt törlesztőrészletek megfizetése, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelt összegben; 
 • jogosulatlanul igénybe vett gyermekvállalási támogatás esetén a támogatás visszafizetése, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelt összegben.

Mely esetekben kerülhet sor a következmények alkalmazására?

 • A házaspár nem tesz eleget a vállalt gyermek megszületését igazoló dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének.
 • Az igénylők valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tettek, és ez alapján jutottak hozzá a kölcsönhöz.
 • A támogatott személyek jogosulatlanul vették igénybe a kölcsönt.
 • A kölcsön igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személyek nem a tőlük elvárható gondossággal jártak el, és ezáltal érdekkörükben felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan.
 • Az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kölcsön igénybevételével érintett
  • lakást lebontják, vagy elidegenítik,
  • lakás nem azoknak a támogatott személyeknek és azon kiskorú gyermeküknek életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, akikre tekintettel a támogatást igénybe vették,
  • lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy
  • lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják.
 • A nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást.
 • A házaspár a szerződésben meghatározott határidőig a gyermekvállalását nem, vagy csak részben teljesíti.
 • A házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem, vagy csak részben teljesíti.

 

A CSOK PLUSZ hitelprogram igénybevétele előtt alaposan tájékozódjon a feltételekről a pénzintézeteknél!