Szakterületeink

Ingatlanügyek

Ingatlanügyek keretében a következőkkel foglalkozom:

  • Adásvételi szerződés készítése bármilyen ingatlan tekintetében
  • Ajándékozási szerződés készítése
  • Telekalakításról szóló megállapodás készítése
  • Jelzálogjogot, vételi jogot, szolgalmi jogot, haszonélvezetet alapító szerződés készítése
  • Társasháztulajdont alapító okirat készítése, módosítása
  • Ingatlanokat érintő perekben történő képviselet (pl. közös tulajdon megszüntetése, tulajdonjog megállapítása, elbirtoklás)
  • Jogi tanácsadás ingatlanokat érintően
  • Földek tekintetében osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárás

A fentiekhez kapcsolódóan pénz és okirat letéti kezelését, tulajdoni lap, térképmásolat, cégkivonat beszerzését is végzi irodám.

További szakterületek